Nội thất 190, Nghệ thuật tạo phòng khách sang trọng